منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-15 01:30:53
۱۴ نظر

Soloshot یک روبات-دوربین بسیار ساده اما بسیار کارآمد است. اگر بخواهیم در یک کلام SOLOSHOT را معرفی کنیم، باید بگویم که سولوشات روشی برای حذف فیلم بردار میباشد.