منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-03-16 02:33:04
۱۴ نظر

خرمشهر، عروس شهرهای جنوب، که به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی دو رود اروند و کارون و همچنین دسترسی به منابع آب شیرین، وجود ذخایر عظیم نفتی، موقعیت استراتژیک و مناسب بازرگانی در طول تاریخ چشم طمع بیگانگان به این منطقه مهم کشورمان بوده است.روز سوم خردادماه، روز جشن ملی آزادسازی خرمشهر پاره تن وطن، از ۵۷۶ روز اشغال ارتش بعثی عراق، که با حماسه آفرینی زنان و مردان این سرزمین محقق شد.