منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-03-16 03:51:37
۱۴ نظر

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. در این ویدئوی آموزشی، حجم مبنا به طور کامل و به زبان ساده، آموزش داده شده است.