منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-06-29 02:48:44
۱۴ نظر

هدلایت NAO S4 نصب شده بر روی مه شکن تندر 90 . قابلیت تغییر به سه رنگ 6000 و 4300 و 3000 کلوین . حالت چهارم SOS بر روی طیف 3000 کلوین .