منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-16 19:31:21
۱۴ نظر

5_دختری خواب میبیند به او تجاوز شده،اما پس از بیداری،میفهمد صدای خودش،متجاوز و لحظه تجاوز،در موبایلش ضبط شده! دختر:چیکار میکنی؟ متجاوز:هیچی،عصبانیم!4_راننده با دیدن روح که وسط جاده تاریک نشسته،وحشتزده،دنده عقب فرار میکند!3_در گزارش زنده شبکه CNN از خانه روح زده،سایه بزرگ سیاهی 2 بار دیده میشود.روی دیوار و موقع حمله به فیلمبردار گروه!2_حضور روح دختری در عکس دسته جمعی،همه را وحشتزده میکند.1_مرد موتورسوار از حضور ناگهانی روح در مقابلش در جاده تاریک،موتور را ول کرده،فرار میکند!