منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-11-05 13:51:42
۱۴ نظر

علت خاموش شدن ناگهانی کمپرسور باد در حین کار ( اسکروسازان )