منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-11-08 05:10:00
۱۴ نظر

هدیه  عسکری business and leadership coach جشن فارغ‌التحصیلی دوره یکساله‌ی آکادمی کوچینگ FCA انگلستان تاثیر ‌کوچینگ در زندگی و کسب و کار، و فواید آموختن کوچینگ در آکادمی FCA انگلستان