منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-08-23 00:36:31
۱۴ نظر

دوربین ثابت و تصویر برداری متفاوت برای درک بیشتر از هوا و موقعیت سایت اردشیر یزدجمعه 18 آبان 98