منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-08 05:20:14
۱۴ نظر

درسته که شما در این ویدئو وحشتناک ترین شکارچی تاریخ یعنی مگالودون رو ندیدید اما لوگوی بنده و نام کانالم برای این موضوع کافی هستن(O_O)شما در این ویدئو جانورانی را خواهید دید که فوق العاده وحشتناک،خطرناک و عظیم الجثه بوده اند،جانورانی که دیگر در بین ما نیستند و خدا رو باید به خاطر این نعمت شکر کرد...