منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-11-08 03:05:14
۱۴ نظر

شاید بارها و بارها شده باشه که به دنبال چیزی میریم که واقعا از اینکه ممکنه چه اتفاقاتی ممکن است که در سر راهمان حادث بشود خبر نداریم، ولی این خداست که راهنمای ماست، تنها اوست که بهتر از خودمان صلاح و مصلحت مارا می‌داند ولی ما از آن بی خبریم! سخنان جالب -در باب حکمت -خداوند