منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-11-29 10:46:28
۱۴ نظر

بررسی عوامل داخلی و خارجی، در کاهش چشمگیر ارزش ریالِ ایران، در برابر سایر واحد های پولی دنیا