منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-09-17 11:37:53
۱۴ نظر

ملایی برای امرار معاش و ملایی از شمال افغانستان در یکی از ولسوالی های شهر غزنی برای خود آخوندی پیدا میکند این آخوند بسیار زبان چرب و نرم داشت و همچنان قیافه نسباتا خوبی هم داشت و در کار های فریب دادن مرد خیلی دست بالایی داشت و توانست خیلی زود اعتماد مردم محل را به خود جلب کند