منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-18 02:41:03
۱۴ نظر

علت پیشرفت و یا عقب ماندگی کشور ها در تمام زمینه‌ها، به میزان و روش های بهره گیری آنها از نیروی انسانی به خصوص نخبگان و پیاده سازی اندیشه های نو و راه گشا خلاصه می‌شود.