منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-18 02:55:20
۱۴ نظر

آلودگی صوتی بعد از آلودگی هوا یکی از شایع ترین آلودگی ها در جامعه بشری است که در همین تهران خودمان بوق های متوالی در ترافیک ، وانت هایی که در خیابان ها و کوچه ها شروع به خرید ضایعات یا فروشن میوه ، سبزی و امثالهم میکنند جز عمده ترین تولید کنندگان آلودگی صوتی در جامعه ما هستند