منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-21 04:54:20
۱۴ نظر

شکار غیر اصولی در زمان های غیر از فصل شکار باعث انقراض و از بین رفتن حیوانات میشود که حضور محیط بانان و کنترل انها با تمام شرایط سخت و طاقت فرسای آنها بر شکارچیان غیر مجاز میتواند کمک شایانی به محیط زیست برساند