منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-25 00:57:22
۱۴ نظر

ماندن در ترافیک برای همه مردم امری عذاب آور حساب میشود و هیچکس دوست ندارد در آن گرفتار شود ولی وقتی در ترافیک سنگین مانده ایم بوق زدن و حرکت از گوشه کنار جاده و خیابان جز تشدید بار ترافیک کمکی به زودتر رسیدن ما نمیکند