منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-22 10:12:26
۱۴ نظر

ایاران و یمن برای بستن تنگه های هرمز و باب المندی گزینه ای بجز مانور نظامی نخواهند داشت...آیا این موضوع باعث شروع جنگ خواد شد؟