منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-12-11 12:33:46
۱۴ نظر

در کتاب صوتی هدف نقطه نظراتی بیان شده که با ایجاد تغییر در برخی از رفتارهایتان باعث تحول اساسی در زندگیتان در هر زمینه ای خواهد شد. http://bit.ly/KetabSooti و شما را به مهمترین اهدافتان نزدیک خواهد کرد. قانون برنده فرمول برنده در روش تمرکز از چهار بخش تشکیل شده داست: ساده کردن، استفاده از اهرم، سریع بودن و پیشرفت تصاعدی . ساده کردن بیاموزید که هرکاری را چگونه ساده کنید شما باید دائما به کاهش و حذف فعالیت هایی بپردازید که بسیا زمان بر هستند. و کمک شایانی نیز به هدف هایتان نمی کنند. استفاده از اهرم شما باید