منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-12-11 13:14:57
۱۴ نظر

کتاب صوتی برنامه پرواز راز واقعی موفقیت برایان تریسی تنها راه رسیدن به موفقیت این است که اصولا رازی در کار نیست تنها اصول فراگیر است که آنها را بارها و بارها در اعصار مختلف زندگی کشف و از نو کشف کرده ایم. سعادت، سلامتی و موفقیت تصادفی به دست نمی آید. بلکه حاصل طراحی مدبرانه هستند و تابع قانون آهنین علت و معلول است. کاری جدید از شادن پژواک