منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-06-30 00:18:49
۱۴ نظر

شما می توانید با این روش اینترنت گوشیتون رو فعال کنید خودتون می توانید حالت اینترنت تون رو تغییر بدید فعال, کردن, اینترنت, همراه<a href=http://www.dalfak.com/w/gj4kmu/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84 ><img src=http://www.dalfak.com/etc/mm.jpg ></a>