منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-08 07:25:56
۱۴ نظر

در حوالی سالگرد آتش گرفتن پلاسكو، به مجتمع نور تهران رفتیم؛ جایی كه كاسبان پلاسكو را به ان جا انتقال دادند. رفتیم تا ببینیم كاسبان آن در چه حالی هستند اما وقتی به راهروهای خلوت این پاساژ آن هم در غروب روز زمستانی نزدیك به عید مواجه شدیم، فكر كردیم راه را اشتباه آمده ایم. پلاسكو در هر ساعتی از روز شلوغ بود، ولی اینجا به ندرت كسی را جز كاسبان می بینید.