منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-08 07:06:57
۱۴ نظر

«علیرضا تهرانی» رئیس شورای كسبه پلاسكو می گوید بعد از سوختن و ویران شدن ساختمان پلاسكو، مسئولان حكومتی آن را یك فاجعه ملی دانستند و توقع ایجاد كردند. به كاسبان گفتند كه خیال شان راحت باشد. حالا یك سال گذشته و هیچ كاری نكرده اند. رئیس شورای كسبه پلاسكو می گوید: با سوختن پلاسكو، حدود ۵۰هزار نفر بیكار شده اند. در پلاسكو كاسبانی بوده اند كه ۲۰۰ نفر برای شان كار می كردند.