منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-08 05:26:47
۱۴ نظر

در این ویدئو،به کمک 5 ترانزیستور bc547 و 5 مقاومت 200 اهم و 5 LED و مقداری سیم لاکی،دستگاه ساده سنجش میزان اب ساخته میشود.. (مدار https://circuitdigest.com/electronic-circuits/water-level-indicator-alarm-circuit )