منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-07-01 03:33:34
۱۴ نظر

به نام خدا سلام دوستان ... شما رو دعوت میکنم به بهترین موسیقی تاریخ بشریت که برای فهم آن نیاز به درک بالایی دارد و همانا انگار هنر خداوند در آن نهفته