منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-11-08 03:05:01
۱۴ نظر

به نام خدا سلام دوستان ... شما رو دعوت میکنم به بهترین موسیقی تاریخ بشریت که برای فهم آن نیاز به درک بالایی دارد و همانا انگار هنر خداوند در آن نهفته