منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-04 10:51:15
۱۴ نظر

زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می کند. زمین لرزه ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت های جدی را به بار می آورند.