منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-12-06 22:32:05
۱۴ نظر

Vortex اساسا جعبه ای است که روی میز شما قرار داشته و به کامپیوتر شخصی تان متصل می شود. این دستگاه هوا را به صورت شما دمیده و بسته به فضای فیلم، این جریان هوا ممکن است گرم و یا سرد باشد. در واقع Vortex کمک می کند تا بیشتر در محیط فیلم یا بازی قرار بگیرید و ویژگی جالب آن اینست که نیاز به هیچ حرکت مهندسی ای برای اجرای آن ندارید!