منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1400-05-10 09:44:24
۱۴ نظر

امام صادق علیه السلام روایت شده است كه فرمود: «هركس با وضو به رختخواب برود، رختخواب براى او حكم مسجد را دارد. واگر در میان رختخواب به یاد آورد كه وضو ندارد، بر روانداز تیمّم كند كه اگر با وضو یا تیمّم بخوابد، تا زمانى كه به یاد خداست گویى نماز مى خوانَد....محاسن، ص 47، ح 64