منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-11-06 04:42:29
۱۴ نظر

www.rasabook.com و www.shadenco.com کتاب صوتی 21 راز میلیونرهای خودساخته برایان بیش از 2 میلیون مرد و زن را در دوره هایش درباره ی فروش، مدیریت، موفقیت شخصی و پیشرفت مالی فارغ التحصیل کرده است. برنامه های ویدیویی و صوتی او به 20 زبان ترجمه شده و در 38 کشور جهان فروش رفته است. برایان نه تنها خود را از فقر به ثروت رساند بلکه به هزاران مرد و زن دیگر که با...