منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-18 00:27:29
۱۴ نظر

این فیدر قابلیت تفکیک بار در دو قسمت را دارا می باشد که در کمک به سرند اول و عدم ورود خاک به سیستم خیلی موثر می باشد