منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-22 18:34:37
۱۴ نظر

راست راست راه می رود و سیگار می کشد انگار نه انگار که ماه رمضانی هست و تکلیفی و حرمتی. جلوی چشم صدها عابر پیاده خم می شود و بطری آبش را از شیر آبخوری پر می کند و یک نفس سر می کشد. وقتی هم که زشتی عملش را به رخش می کشی، تازه تعجب هم می کند، هیکلش رو تکانی می دهد، شاید هم شانه بالا می اندازد و می پرسد: آقا کی باشند؟ شما مفتش دولتی یا اختیاردار دین مردم؟ ...