منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-05 07:53:03
۱۴ نظر

در قسمت جنوب شرقی شهر الشتر منطقه ای به نام «بلوط خور» وجود دارد که عدم توافق برخی مالکین زمین های واقع در منطقه مذکور با شهرداری الشتر، مشکلاتی را برای شهروندان ساکن این منطقه بوجود آورده است. پایگاه خبری لرسو-LORESO.IR