منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-22 18:56:27
۱۴ نظر

سیستم های بایگانی ریلی که به موبایل شِلوینگ (Mobile Shelving) و موبایل فایلینگ (Mobile Filing) هم از آنها نام میبرند برای استفاده بهینه از فضا با ابتکار جدید در دو طبقه و به صورت یک کمد واحد طراحی و تولید می شوند با بهره گیری از این شیوه مدرن افزایش ظرفیت در سیستم های بایگانی ریلی به شکل چشم گیری ارتقا میابد اطلاعات بیشتر در https://karnoshelves.com تلفن: 22518597-021