منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-07-30 03:55:07
۱۴ نظر

پروژه ای از گوگل ایکس برای سنجش میزان قند خون به کمک لنز. این لنز هر چند ثانیه میزان قند خون بیماران را می سنجد