منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-12-10 20:59:00
۱۴ نظر

پروژه ای از گوگل ایکس برای سنجش میزان قند خون به کمک لنز. این لنز هر چند ثانیه میزان قند خون بیماران را می سنجد