منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-07-29 22:29:37
۱۴ نظر

تصرف تنگه باب المندب توسط نیروهای ائتلاف موقعیت بندر المخا را در معرض خطر قرار می دهد.