منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-10-27 11:30:19
۱۴ نظر

دستگاهی که مشاهده میکنید جهت تنظیم هوشمند فشار سیال در چرخهای خودرو میباشد که این عمل باعث کاهش مصرف سوخت خودرو تا10%میشود . مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش مرگ بر داعش وحامیانش م