منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-09-14 08:03:36
۱۴ نظر

در این فیلم روایتی از شاهد عینی فاجعه منا را با تصاویر جدید از لحظات حادثه را خواهید دید و شنید.