منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-22 08:53:05
۱۴ نظر

آمازون در انباری های فوق مدرن خود از این ربات ها به عنوان حمال و بارکش استفاده می کند