منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-08 07:12:32
۱۴ نظر

آمازون در انباری های فوق مدرن خود از این ربات ها به عنوان حمال و بارکش استفاده می کند