منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-15 22:56:36
۱۴ نظر

تواین فیلم به معرفی دستگاهی ایرانی میپردازیم که با تنظیم دقیق باد لاستیک خودرو در کمترین زمان موجب کاهش 15 درصدی مصرف سوخت وبه دنبال آن کاهش آلودگی محیط زیست میشود.