منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1400-05-10 11:04:42
۱۴ نظر

خانمها به کسی نیاز دارند که بتوانند از نظر روحی با او ارتباط برقرار کنند. با تمام وجود به او اعتماد کنند؛ به دنبال یافتن مردی هستند که بتوانند با او آزادانه در مورد مشکلات خود صحبت کنند و آمال و آرزوهای آتی خود را مطرح نمایند. آقایون محترم حتما این ویدئو رو ببینید