منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-24 07:20:37
۱۴ نظر

این انیمیشن در رابطه با پسری است که به تنهایی از پس کارهایش برنمی آید و وایسته به مادرش است.پدر او برای مرد بار آمدن فرزندش او را به بیرون از خانه می فرستد...