منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-06-26 19:44:51
۱۴ نظر

بررسی عوامل داخلی و خارجی، در کاهش چشمگیر ارزش ریالِ ایران، در برابر سایر واحد های پولی دنیا