منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1398-04-25 08:31:34
۱۴ نظر

در ساختمان ها و مجتمعات مسکونی حق خسارت زدن به محیط هایی که برای کل ساکنین هست را ندارد و در صورت انجام این عمل باید هزینه این خسارت وارده را جبران کند