این روزها بارش باران باعث شده دریاچه‌ ارومیه جان تازه‌ای بگیرد. این ویدئو نگاهی است به وضعیت این روزهای دریاچه ارومیه؛ وضعیتی که توانسته از نگرانی‌های دوستداران محیط زیست و بویژه علاقه‌مندان این دریاچه‌ کم کند.
تاریخ : 1398-02-06 15:03:37
مطالب مشابه
این روزها بارش باران باعث شده دریاچه‌ ارومیه جان تازه‌ای بگیرد. این ویدئو نگاهی است به وضعیت این روزهای دریاچه ارومیه؛ وضعیتی که توانسته از نگرانی‌های دوستداران محیط زیست و بویژه علاقه‌مندان این دریاچه‌ کم کند.
تشکیل جزایر نمکی حاکی از تبخیر شدید و پسروی آب و تشکیل ساحل نمکی می باشد
این تصاویر قستمهای از مستند مرگ دریاچه ارومیه می باشد. بسیار ناراحت کننده می باشد .
روند خشک شدن دریاچه ارومیه طی سی و دو سال
دریاچه خشک ارومیه
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت میرادل تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .