تاریخ : 1398-02-31 10:37:57
مطالب مشابه
دعوت مریم رجوی؛ قاتل ۱۷۰۰۰ ایرانی به آشوب
4دقیقه اول:عملیّات فروغ جاویدان از نگاه دوربین مجاهدین ضدّخلق الباقی دقایق:شکست مجاهدین ضدّخلق ازنگاه دوربین رزمندگان اسلام درعملیّات مرصاد
دستاوردهای سازمان مجاهدین خلق ایران در 39سال حکومت آخوندی بر میهن اشغال شده
جنایات و دروغ های منافقین قاتل 17000 ایرانی
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت میرادل تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .