منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-05-22 09:15:18
۱۴ نظر

مهاباد در جنوب استان آذربایجان غربی، و در دامنه رشته کوه های لند شیخان قرار دارد. از آب و هوای معتدلی بر خوردار است که زمستان ها هوای سردی دارد و تابستان ها هوای شهر مهاباد گرم است.